Projekat 01

Zgrada Laktasi

Laktaši, Nemanjina 5 (kod Opštine)

Odaberite Lamelu

Stan 42.16m²

Lamela 1
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 84.37m²

Lamela 1
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 40.14m2

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 52.03m2

Lamela 1
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 41.20m²

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 58.17m²

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 38.31m²

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 57.62m²

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 60.89m²

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 39.94m²

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Stan 40.98m²

Zgrada Laktasi
0 Slobodna Stana Saznaj Vise

Nema stanova u odabranoj lameli.